Езикови курсове - курсове за интеграция

 

Целта на интеграционния курс:

  • Насърчаване на интеграцията на мигранти по отношение на социално участие и равни възможности чрез добри немски езикови умения.
  • Добри езикови познания да увеличи шансовете за интеграция в пазара на труда.
  • В конфронтация с културата, историята, политическите ценности на Конституцията, правни и политически институции на демократичната държава да поддържа позитивно отношение към живота на новия свят.
  • Улесняване на ориентация в новото общество

Кой може да участва?

  • Чужденците, които пребивават постоянно на територията на Федерална територия, когато за първи път разрешение за пребиваване с цел работа, за целите на семейството се-последваща имиграция по хуманитарни причини или разрешение за заселване и те не разполагат с достатъчно познания по немски език.
  • Repatriates и техните съпрузи или потомци.
  • Гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, ако има свободни места.

Какво трябва да направя?

Направи заявка за допускане до интеграционния курс и да се регистрирате за одобрение от нас.

Повече информация може да намерите тук.