Kursy językowe - Kursy integracyjne

 

Celem kursu integracyjnego:

  • Promowanie integracji migrantów w zakresie partycypacji społecznej i równych szans poprzez dobrą znajomość języka niemieckiego.
  • Dobra znajomość języka zwiększa szanse na integrację na rynku pracy.
  • W konfrontacji z kulturą, historią, politycznymi wartościami Konstytucji, prawne i polityczne instytucje demokratycznego państwa, aby utrzymać pozytywne nastawienie do życia w nowym świecie.
  • Ułatwić orientację w nowym społeczeństwie

Kto może uczestniczyć?

  • Cudzoziemcy przebywający na stałe na terenie RFN, gdy po raz pierwszy zezwolenie na pobyt w celu zatrudnienia, w celu rodziny imigracji get-kolejnym z przyczyn humanitarnych lub zezwolenie na osiedlenie się i nie mają wystarczającej znajomości języka niemieckiego.
  • Repatriantów i ich małżonków lub zstępnych.
  • Obywateli Unii i członków ich rodzin, jeśli są wolne miejsca.

Co trzeba zrobić?

Złóż wniosek o dopuszczenie do kursu integracyjnego i zarejestruj się z aprobatą od nas.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.