Dil Kursları - Uyum Kursları

 

Uyum kursu amacı:

  • Alman iyi dil becerileri ile sosyal katılım açısından ve fırsat eşitliği içinde göçmenlerin entegrasyonu teşvik.
  • İyi dil becerileri işgücü piyasasına entegrasyonu için şansını artırmak.
  • Kültür, tarih, Anayasanın siyasi değerleri ile bir çatışma, demokratik devletin hukuki ve siyasi kurumlar yeni dünyanın hayat karşı olumlu tavır takınmaya.
  • Yeni toplumda yönünü kolaylaştırılması

Kimler katılabilir?

  • Federal topraklarında, sürekli ikamet Yabancılar zaman insani nedenlerle ya da bir yerleşim izni için aile olsun-sonraki göç amacıyla ve Alman yeterli bilgiye sahip olmayan istihdam amaçları için öncelikle oturma izni,.
  • Göçmenler ve eşleri ya da torunları.
  • Birlik vatandaşları ya da aile üyeleri, mevcut yerlerin varsa.

Yapmanız gereken ne?

Bir entegrasyon kursuna kabul için başvuru yapmak ve bizden onayı ile kayıt olun.

Daha fazla bilgi burada bulabilirsiniz.